8. Det digitale eftersyn


Skolens digitale læremidler og -læreformer udvikler sig hele tiden. Er klassens anvendelse af disse hensigtsmæssig?

  1. Efter en periode gennemgår klassens lærere og elever den måde, de arbejder digitalt på.
  2. Er der opgaver (i skolen eller hjemme), der kunne gøres anderledes? Er der analoge arbejdsgange eller aktiviteter, man skulle prøve at lave digitalt.
  3. Hvad vil klassen arbejde med (ændre eller forbedre) frem til næste eftersyn?
Hvis der dukker ting op, som klassen mener, andre på skolen kan have glæde af at høre om, formidles det. Husk at fortælle skolens leder og forældrene om, hvad I har fundet ud af. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar