Om

Denne blog henvender sig til lærere i Vejle Kommune. Budskabet er enkelt: Brug hinandens og elevernes digitale ressourcer.

Bloggen indeholder 10 enkle idéer til, hvordan du som lærer udvikler dine egne og elevernes digitale kompetencer. Tænk selv med, og find på flere idéer – del dem med andre.

Vidensamfundet står for døren. Nogen siger, vi er midt i det. Med simple greb kan du og din skole være med til at ruste eleverne til et børne-, ungdoms- og voksenliv i et samfund, hvor det er afgørende at beherske følgende fire digitale kompetenceområder:

- Informationssøgning og -indsamling
- Produktion og formidling
- Analyse
- Kommunikation, vidensdeling og samarbejde

Du kan læse mere om de fire områder i Fælles Mål: It- og mediekompetencer i Folkeskolen (Faghæfte 48)


Bloggens 10 idéer tager udgangspunkt i denne model, som it-konsulent Hans Grue er ophavsmand til. Modellen viser mulige relationer mellem dig som lærer, dine kolleger, elever og andre i en hverdag, hvor digital kompetenceudvikling er sat på dagsordenen.

Bloggen er et led i Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015. En særlig tak til pædagogisk uddannelseschef David Garde-Tschertok fra Microsoft for et spændende oplæg for skoleledere og it-vejledere om praksisnære kompetenceudviklingsformer 6. oktober 2011.