1. Brug dine elevers digitale ressourcer (Elev – elev)

Du  har elever i klassen, der ved en masse om it. De har eksperimenteret med programmer, fundet nyttige funktioner og sætter en ære i at være gode til det.

 1. Tre elever kender et  præsentationsværktøj særlig godt, fx PowerPoint. De har over tid eksperimenteret med tekst, lyd, billede og video i deres præsentationer. 
 2. Klassen skal fremlægge et projekt. De tre elever præsenterer deres fremlæggelse i PowerPoint. Bagefter viser de klassen, hvordan de har lavet deres præsentation og de begrunder deres valg af medier (tekst, lyd, billede, video).
 3. De tre eksperter, som nu har skærpet deres formidling af præsentationsværktøjet, indgår som konsulenter for kammeraters præsentation næste gang, der skal laves præsentation (gerne kort tid efter).
Du gør andre lærere opmærksom på, at der i din klasse findes elever (måske flere end de første 3), der vil kunne vise, hvordan man laver spændende PowerPoint-præsentationer. Få evt. lov til at sende deres præsentation rundt til kolleger. Alternativt laves der en konkret aftale med en anden klasse, der har behov for hjælp.

  2. Stafetten (Lærer – lærer)

  Hvem vil ikke gerne lære noget nyt? Hvem vil ikke gerne vise andre noget, de har fundet ud af?

  1. Du er optaget af en mobil app. En mobil app er en applikation (et program) på en smartphone. Apps optræder som små ikoner, du klikker på for at sætte programmet igang, fx en app med Google maps eller en ordbog.
  2. Du viser app'en til en kollega. Hvordan virker den? Hvad kan den ? Hvordan kunne den bruges i undervisningen? Med hvilket didaktisk formål?
  3. Den lærer, du får vist app’en, viser den til en anden kollega, der viser den til en anden osv.
  Hvis der er kolleger, der ikke har en smartphone, kan skolen sende lånetelefoner i omløb. Kontakt Jacob Knudsen fra VIFIN hvis I vil låne smartphones. Der er skoler i Vejle Kommune, der allerede har haft smartphones i omløb blandt elever og lærere (spørg Jacob, hvem det er, og få tips og tricks om apps fra dem). 

  3. Hyr en ekspert (Elev – lærer)

  Elever, der er særlig gode til et program eller et stykke hardware stiller sig til rådighed for at give ”privatundervisning” eller ”gruppeundervisning” for lærere.  Det kan være Facebook, smartphones eller hvordan man laver en blog.
  1. En elev eller flere elever på en årgang stiller sig til rådighed for at hjælpe lærere med it.
  2. Lærere kan henvende sig personligt til eksperterne, eller booke dem online
  3. Det kan foregå før, i eller efter skoletid. Fx i læringscentret.  Det aftales, om undervisningen skal gentages, have en anden form eller et nyt indhold.
  Hvis skolen vælger at sætte denne eksperthjælp fra elever i system, kan der evt. oprettes en mediepatrulje. Se hvordan på denne blog. Klik her

  4. Radiatorvarmer for en dag (lærer – lærer)

  Der er lærere, der har succes med bestemte programmer eller organiseringer med it. Hvorfor ikke kigge ham/hende over skulderen, mens det hele foregår? Det er ikke så tit, vi gør det, men det kan være rigtig lærerigt!
  1. Besøg en kollega, som siger, han eller hun benytter sig af et program og en organisering – og at det virker rigtig godt.
  2. Hold dig lidt i baggrunden – sæt dig på radiatoren!
  3. Tal med din kollega bagefter. Hvad så du, og hvad mener du, du selv vil kunne bruge?  
  Overvej, om du efterfølgende vil have din kollega med ind i din undervisning. Hvordan klarede jeg mig? Er der ting, jeg skal være opmærksom på?

  5. Digital dag (elev – elev, lærer – lærer)

  Din skole har sikkert mange fokusområder. Det kan en gang imellem være givtigt at stoppe op og sammen med skolens elever sætte fokus på et enkelt område. En eller flere dage. Fx digital undervisning og læring.
  1. Skolen planlægger en ”digital dag” Dagen ligger nogle måneder væk, og annonceres og forberedes godt. Husk at fortælle forældrene om dagen. 
  2. På dagen foregår alt digitalt. Ingen har papir eller bøger med den dag. Skolen har lånt ekstra mobiltelefoner og lånt nogle tabletcomputere af naboskolen (fx iPads). Alle computere er tændt. Elever i en klasse har valgt at blive hjemme, og skyper med deres lærere. En anden har en venskabsklasse fra en naboskole med via videokonference i et eller flere fag. Der er besøg fra en skole, der er lidt længere fremme på bestemte digitale områder: Elever fortæller og viser elever, hvordan de bruger it. Osv.
  3. Dagen evalueres af elever, lærere og ledelse. Hvordan gik det og det? Er der dukket noget op, som er særlig spændende? Var der problemer og hvordan kan de løses? Var der nogle af de ting, som foregik, som kunne integreres i hverdagen?
  Forældre inviteres til at høre om dagen(e), se billeder og film. Det kan gøres på forældremøder eller et større fællesarrangement. Hvorfor har skolen fokus på it som den har? Hvad kan skole og forældre gøre i fællesskab for at forberede børnene og de unge på en fremtid, der med sikkerhed bliver mere og mere digital?

  6. Vær på tværs (lærer – lærer)

  Lærere kan lære af hinanden. Også på tværs af skoler. Brug eksperter i fx elektroniske tavler, smartphones, tabletcomputere og programmer fra andre skoler i kommunen.

  1. Skolen danner sig et overblik over, hvor eksperter befinder sig på andre skoler. Spørg it-vejlederen eller personer fra Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe. Det kan være en lærer, som er særligt opfindsom i forhold til bestemte læremidler eller –former, eller en lærer, der har bud på, hvordan elevers engagement og udbytte i specifikke fag kan styrkes via særlige måder at arbejde med it på. 
  2. Lav en aftale om, at vedkommende kommer på et teammøde og/eller besøger en eller flere lærere i deres undervsining.  
  3. Lav evt. en aftale om en gentagelse eller om at besøge gæstelærerens egen klasse.

  7. Mediepatruljen (elev – lærer)

  Skolen opretter et korps af elever, der hjælper it-vejlederen. Mediepatruljens elever får nøgle til lokaler og adgang til udstyr, som andre elever ikke har adgang til. 

  1. It-vejlederen organiserer og skaber gode rammer for mediepatruljen.
  2. Lærere kan få hjælp fra mediepatruljens medlemmer, hvis der er problemer med fx en elektronisk tavle eller man blot ønsker at blive sat ind i et nyt program.
  3. It-vejlederen får frigjort tid til opgaver af mere it-pædagogisk karakter.
  It-vejlederen får her helt nye muligheder for at koncentrere sig om it-pædagogik. Det kan han /hun gøre sammen med lærere, teams, læringscenter og ledelse. 

  8. Det digitale eftersyn


  Skolens digitale læremidler og -læreformer udvikler sig hele tiden. Er klassens anvendelse af disse hensigtsmæssig?

  1. Efter en periode gennemgår klassens lærere og elever den måde, de arbejder digitalt på.
  2. Er der opgaver (i skolen eller hjemme), der kunne gøres anderledes? Er der analoge arbejdsgange eller aktiviteter, man skulle prøve at lave digitalt.
  3. Hvad vil klassen arbejde med (ændre eller forbedre) frem til næste eftersyn?
  Hvis der dukker ting op, som klassen mener, andre på skolen kan have glæde af at høre om, formidles det. Husk at fortælle skolens leder og forældrene om, hvad I har fundet ud af. 

  9. Digitale forældre


  Flere og flere forældre arbejder digitalt i deres arbejde. Få elevernes forældre til at komme – eller besøg dem på deres arbejdsplads – og hør om det digitale i deres hverdag.

  1. Nogle forældre vil gerne fortælle, andre er mere tilbageholdende. Måske synes de, at der ikke er noget interessant at fortælle. Men her tager de fejl. Børn elsker at høre deres egne og hinandens forældre fortælle om noget, der har betydning for dem. 
  2. Invitér en eller flere forældre til at besøge klassen eller skolen til at fortælle, hvordan digital kommunikation og andre processer foregår på deres arbejdsplads. Hvad siger man om Facebook på deres arbejdsplads? Hvordan skaber de kontakt til kolleger og kunder? Hvordan har deres arbejdsplads udviklet sig digitalt? Hvordan kommer den til at se ud i fremtiden?
  3. Hvad er det, der foregår i den digitale skole, som minder om det, eleverne har hørt forældrene fortælle om? Hvad skal man lære i skolen for at bestride forskellige jobs, hvor kommunikation, arbejdsgange og andet er digitale? Hvordan kan elever og forældre selv være med til at præge den digitale udvikling? Hvilke værdier har de i forhold til "digital skole" og "digitalt arbejde"?
  Rollerne kunne også byttes om. Hav evt. som fast punkt på forældremøder, at læreren (eller en eller flere elever) fortæller om, hvordan dé arbejder digitalt. Hvad betyder det for deres hverdag, læring og motivation? Er der udfordringer i det og kunne det være anderledes? 

  10. Ugens digitale hemmelighed (elev – elev)

  Der er ikke noget som en god hemmelighed. For at en hemmelighed kan være interessant, skal den være god, værd at holde på og værd at lokke ud af dens ejer.

  1. Tre elever får til opgave at finde et program, noget it-udstyr eller en digital aktivitet, som de skal holde hemmelig. Det skal være noget, som vil overraske og skabe begejstring i klassen. Det skal være noget, de har set, hørt eller oplevet (fx på nettet), eller noget de godt kunne tænke sig at prøve (fx sammen med resten af klassen). 
  2. Eleverne skal på et givet tidspunkt afsløre hemmeligheden for klassen.
  3. Indtil da, må de gerne skabe opmærksomhed og nysgerrighed om afsløringen. De skal være forberedt på, at de andre vil forsøge at lokke hemmeligheden ud af dem.
  Der er mange måder at holde sig digitalt up-to-date på. Du kan som lærer læse, søge på nettet og tale med kolleger. Eller du kan lytte til, hvad dine elever er optaget af – og hvorfor.